حیاط خلوت یا پاسیو طبقات همکف مسکونی عموما به عنوان فضای غیرقابل استفاده در ساختمانها به شمار می آید.

بسیاری از ما پاسیو یا حیاط خلوت خود را به دلیل مشکلات خاصی که دارند به عنوان یک انباری و محیطی بدون استفاده در منزل خود میبینیم.

چه بسا که این محیط را می توان با احداث یک سقف نورگیر به محیطی بسیار جذاب برای دور هم جمع شدن و تفریح کردن یا اتاق خواب ومحل کارو

آشپزخانه تبدیل نمودو این گونه مکان را به مکانهایی با کاربریهای متفاوت و کارآمد تبدیل نموده وبه متراژ منزل خود بیفزاییم .

با احداث سقف نورگیر(کوپل)  وسیستم جکدار بازشو پاسیو را به محیطی جذاب و مکانی که در آن می توان هوای تازه را استنشاق نمود تبدیل نمود.

نورگیر های حبابی(کوپل) بهترین پوشش برای سقف حیاط خلوت می باشد.

شرکت تولیدی تهران نورگیر با استفاده از نورگیرهای پیش ساخته  حبابی (کوپل ) این امکان را برای شما فراهم ساخته تا شما عزیزان از این محل به عنوان یک اتاق خواب یا حتی به منظور اضافه کردن به محل آپارتمان و آشپزخانه خود استفاده نمایید. این نورگیرها دارای تنوع رنگ و روشن و مات با قابلیت استفاده از نور طبیعی در روز ، تهویه هوا بواسطه داشتن سیستم بازشو و نداشتن دید از طبقات بالا و همچنین زیبایی محیط را برای شما عزیزان فراهم می سازد.

قسمت اعظمی از نور ساختمان علاوه بر پنجره ها توسط پاسیو  تامین می شود .پس برای احداث سقف در این مکان ها باید از نورگیر های سقفی پاسیو استفاده نمود تا نور کافی را از طریق سقف به ساختمان انتقال دهید.

اجرای فضای نورگیردرساختمان یا به عبارتی درنظرگرفتن وتعبیه فضائی درساختمانهامخصوصاآپارتمانهاجهت تامین نوربرای اتاقهائی که درراستای شرق به غرب نیستند بسیارحائزاهمیت می باشند.ازطرفی پوشش نورگیرساختمان،پوشش حیاط خلوت وپوشش پاسیو،که بعنوان تامین کننده نورساختمانها درروز کاربرد دارد،نیزدرسالهای اخیرمخصوصادرکشورما ایران که قیمت انرژی افزایش یافته اهمیت گسترده ای پیدا کرده است .

یکی از مواردی که در بازسازی منازل به آن توجه ویژه ای می شود احداث سقف پاسیو در واحد های طبقه همکف می باشد با احداث سقف پاسیو  نورگیربرای این گونه مکان ها شما می توانید علاوه بر اینکه به واحد مسکونی خود متراژاضافه کنید می توانید دیگر مشکلات حیاط خلوت روباز را دیگر نداشته باشید.

ازآنجائیکه سقف حیاط خلوت وسفف پاسیومستقیم به فضای آزاد ارتباط مستقیم دارد،ازجمله قسمتهای ساختمان می باشدکه محل هدررفتن انرژی گرمائی وسرمائی ازداخل ساختمان به بیرون می باشد،ازاینرووهمچنین ضمن جلوگیری ازنفوذ برف وباران به دیواره وپنجره های مشرف به نورگیرساختمان وازطرفی حفط نورگیربودن ساختمان(عبوردادن نورخورشیددرروز،ازاین قسمت ساختمان) اجرای نورگیرحبابی (کوپل ) بهترین گزینه ممکن جهت پوشش سقف حیاط خلوت بوده و شایان ذکراست تمامی پروژه ها ومحصولات تولیدی شرکت تهران نورگیر دارای ۲سال گارانتی آببندی و۵ سال تغییررنگ

دیگر مطالب

هنر نور و معماری و به کارگیری از نورگیر

هنر معماري نور و نورگير

از پرتو نور و روشنائی ...

نورگیر چیست و انواع مختلف آن

نورگیر  یا هواکش فضای خارجی ...