بلاگ

در این بخش می توانید تمامی اخبار و مقالات مارا مشاهده نمایید.

از پاسیو یا حیاط خلوت خود چگونه استفاده می کنید؟

حیاط خلوت یا پاسیو طبقات همکف مسکونی عموما به عنوان فضای غیرقابل استفاده در ساختمانها به شمار می آید. بسیاری از ...

ادامه مطلب
هنر نور و معماری و به کارگیری از نورگیر

هنر معماري نور و نورگير

از پرتو نور و روشنائی است و گرنه در تاریکی ،زیبائی مفهوم خاصي ندارد. زیبائی حقیقتی است كه با نور ...

ادامه مطلب

نورگیر چیست و انواع مختلف آن

نورگیر  یا هواکش فضای خارجی و بازی است، درون ساختمان‌های بزرگی که ممکن است تاریک باشند یا امکان تهویه هوا ...

ادامه مطلب