دفتر مرکزی: تهران - فرمانیه

شعبه یک : تهران - امیرآباد
ژانویه 20, 2022
نورگیر های قوسی با پلی کربنات

نورگیر های قوسی با پلی کربنات

نورگیر های قوسی با پلی کربنات را در سایت تهران نورگیر مورد بررسی قرار می دهیم. نورگیر های قوسی با ورق پلی کربنات امروز در این […]
ژانویه 9, 2022
بارانگیر پلی کربنات چیست؟

بارانگیر پلی کربنات چیست؟

بارانگیر پلی کربنات چیست؟ امروز می خواهیم این مورد را در سایت تهران نورگیر بررسی کنیم. بارانگیر پلی کربنات چیست؟ این یک سازه جدید و زیبا […]
ژانویه 8, 2022
ورق پلی کربنات گلخانه چیست؟

ورق پلی کربنات گلخانه چیست؟

ورق پلی کربنات گلخانه چیست؟ در سایت تهران نورگیر این مورد را بررسی می کنیم. ورق پلی کربنات گلخانه چیست؟ هنگام ساخت گلخانه برای پوشش آن […]