دفتر مرکزی: تهران - فرمانیه

شعبه یک : تهران - امیرآباد
ژانویه 8, 2023
سقف کاذب آشپزخانه

سقف کاذب آشپزخانه

کاربردهای سقف کاذب بسیار متنوع است و برای فضاهای مختلف قابل استفاده می باشد .یکی از کاربردهایی که این سقف دارد استفاده از آن در آشپزخانه است […]