دفتر مرکزی: تهران - فرمانیه

شعبه یک : تهران - امیرآباد
سپتامبر 24, 2021

ضوابط ساخت نورگیر در ساختمان

ضوابط ساخت نورگیر در ساختمان در سایت تهران نورگیر به تحلیل آن میپردازیم تعریف نورگیر نورگیر همان فضایی است که جهت کاهش استفاده از نور مصنوعی […]